Có 1 kết quả:

shēn cháng

1/1

shēn cháng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) height (of person)
(2) length of clothing from shoulders to bottom (tailor or dressmaker's measure)

Một số bài thơ có sử dụng