Có 1 kết quả:

shēn gāo mǎ dà ㄕㄣ ㄍㄠ ㄇㄚˇ ㄉㄚˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) tall
(2) huge