Có 1 kết quả:

qū qiào

1/1

qū qiào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

the body (housing the soul)