Có 1 kết quả:

chē wèi ㄔㄜ ㄨㄟˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) parking spot
(2) unloading point
(3) garage place
(4) stand for taxi