Có 1 kết quả:

chē zi

1/1

chē zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

car or other vehicle (bicycle, truck etc)

Một số bài thơ có sử dụng