Có 1 kết quả:

chē tiáo

1/1

chē tiáo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

spoke (of wheel)