Có 1 kết quả:

chē pí

1/1

chē pí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) wagon
(2) freight car