Có 1 kết quả:

chē piào

1/1

chē piào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

ticket (for a bus or train)