Có 1 kết quả:

chē chuāng

1/1

chē chuāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) car window
(2) window of vehicle (bus, train etc)