Có 1 kết quả:

chē jí

1/1

chē jí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

a vehicle's registration information (Tw)