Có 1 kết quả:

chē xíng dào

1/1

chē xíng dào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) roadway
(2) carriageway