Có 1 kết quả:

chē shēn

1/1

chē shēn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

body of automobile