Có 1 kết quả:

chē zhóu cǎo

1/1

chē zhóu cǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) honewort
(2) Cryptotaenia japonica