Có 1 kết quả:

chē yuán

1/1

chē yuán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

shaft (pulling a cart)

Một số bài thơ có sử dụng