Có 1 kết quả:

chē sù ㄔㄜ ㄙㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

vehicle speed