Có 1 kết quả:

chē lí zi

1/1

chē lí zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(American) cherry (loanword)