Có 1 kết quả:

chē qián

1/1

chē qián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fare
(2) transport costs