Có 1 kết quả:

chē jiān ㄔㄜ ㄐㄧㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) workshop
(2) CL:個|个[ge4]