Có 1 kết quả:

chē dǐng ㄔㄜ ㄉㄧㄥˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

car roof