Có 1 kết quả:

jūn shì jī dì ㄐㄩㄣ ㄕˋ ㄐㄧ ㄉㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

military base