Có 1 kết quả:

jūn shì wēi xié

1/1

Từ điển Trung-Anh

military threat