Có 1 kết quả:

jūn wù

1/1

jūn wù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

military affairs

Một số bài thơ có sử dụng