Có 1 kết quả:

jūn wěi huì

1/1

jūn wěi huì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Military Commission of the Communist Party Central Committee
(2) same as 軍委|军委