Có 1 kết quả:

jūn guān

1/1

jūn guān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

officer (military)