Có 1 kết quả:

jūn zhèng fǔ

1/1

jūn zhèng fǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

military government