Có 1 kết quả:

jūn fǎ

1/1

jūn fǎ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

martial law