Có 1 kết quả:

jūn huǒ ㄐㄩㄣ ㄏㄨㄛˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) weapons and ammunition
(2) munitions
(3) arms