Có 1 kết quả:

jūn huǒ jiāo yì

1/1

Từ điển Trung-Anh

arms deal