Có 1 kết quả:

jūn liáng

1/1

jūn liáng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

army provisions