Có 1 kết quả:

jūn lǜ

1/1

jūn lǜ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

army green