Có 1 kết quả:

jūn zhuāng

1/1

jūn zhuāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

military uniform

Một số bài thơ có sử dụng