Có 1 kết quả:

jūn fèi

1/1

jūn fèi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

military expenditure