Có 1 kết quả:

jūn líng

1/1

jūn líng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

length of military service