Có 1 kết quả:

Xuān ní shī ㄒㄩㄢ ㄋㄧˊ ㄕ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Hennessy (cognac)