Có 1 kết quả:

Xuān ní shī

1/1

Xuān ní shī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Hennessy (cognac)