Có 1 kết quả:

xuān jiàn

1/1

xuān jiàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

railings of a balcony