Có 1 kết quả:

xuān xuān zì dé

1/1

Từ điển Trung-Anh

to be delighted with oneself