Có 1 kết quả:

ruǎn nír

1/1

ruǎn nír

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 軟泥|软泥[ruan3 ni2]