Có 1 kết quả:

ruǎn liú céng ㄖㄨㄢˇ ㄌㄧㄡˊ ㄘㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

asthenosphere (geology)