Có 1 kết quả:

ruǎn pán ㄖㄨㄢˇ ㄆㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

floppy disk