Có 1 kết quả:

ruǎn yìng bù chī

1/1

Từ điển Trung-Anh

unmoved by force or persuasion