Có 1 kết quả:

ruǎn dié

1/1

ruǎn dié

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

floppy disk