Có 1 kết quả:

ruǎn cí dié

1/1

ruǎn cí dié

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

floppy disk