Có 1 kết quả:

ruǎn guǎn

1/1

ruǎn guǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hose
(2) flexible tube