Có 1 kết quả:

ruǎn táng

1/1

ruǎn táng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

soft candy (gummi candy, gumdrop, jellybean etc)