Có 1 kết quả:

ruǎn lèi

1/1

ruǎn lèi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) rib cartilage
(2) (fig.) weak spot
(3) soft underbelly