Có 1 kết quả:

ruǎn jiǎo xiā

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) weakling
(2) coward