Có 1 kết quả:

ruǎn zhuó lù ㄖㄨㄢˇ ㄓㄨㄛˊ ㄌㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

soft landing (e.g. of spacecraft)