Có 1 kết quả:

ruǎn gǔ bìng

1/1

ruǎn gǔ bìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

chondropathy (medicine)