Có 1 kết quả:

ruǎn tǐ dòng wù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) mollusk
(2) mollusks