Có 1 kết quả:

ruǎn tǐ dòng wù ㄖㄨㄢˇ ㄊㄧˇ ㄉㄨㄥˋ ㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) mollusk
(2) mollusks