Có 1 kết quả:

ruǎn è

1/1

ruǎn è

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

soft palate